Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #001 (1998/001)

Η εξέλιξη των εξωφύλλων στα περιοδικά ΕΦ


Παρουσιάστηκε από τον Κατσαβό Γιώργο η εργασία Σχεδιασμός του Μέλλοντος στα εξώφυλλα των περιοδικών Ε.Φ. και έγινε προβολή διαφανειών.

Τόπος : ΕΕΧΙ (Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ιντερνέτ)

Ημερομηνία : 05/04/1998
Ένα εξώφυλλο από το amazing stories, όπου αναφέρεται ο νεολογισμός scientifiction. Άλλο ένα εξώφυλλο από το amazing stories.


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 1998.