Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #010 (1998/010)

[Τηλεοπτική ΕΦ και Φυσική]


Τηλεοπτική ΕΦ και Φυσική, ομιλία.

Παρουσίαση : Καράβολας Βασίλης

Τόπος : Μπενάκη

Ημερομηνία : 15/11/1998


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 1998.