Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #029 (1999/017)

Ίδρυση Λογοτεχνικού Εργαστηρίου της ΑΛΕΦ


Ίδρυση Λογοτεχνικού Εργαστηρίου της ΑΛΕΦ. Αυτό είναι ένα τμήμα της ΑΛΕΦ, όπως προβλέπει και το καταστατικό της λέσχης. Στο τμήμα αυτό υπεύθυνος ορίστηκε ο Γούλας Γιώργος.

Τόπος : fantasy shop

Ημερομηνία : 17/10/1999


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 1999.