Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #044 (2000/010)

[Εκδρομή στο Λαύριο]


Επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους με ξενάγηση από τον αρχιτέκτονα κ. Κατσαβό.

Τόπος : Λαύριο

Ημερομηνία : 07/05/2000
 
Φαγητό το Μεσημέρι.
Αρχίζοντας από την κοντινή κεφαλή τραπεζιού (και προχωρώντας δεξιόστροφα) Μάντης, Γερογιάννης, Χρήστου, θυγατέρες Κατσαβού και Μανωλά, Μανωλάς, Κατσαβού, Βερνάρδου, Γιοχάλας.
 
Έξω από το αρχαίο μεταλλείο.
Γιοχάλας, Βερνάρδου, Κατσαβού Δ., Γερογιάννης, Χρήστου, Κατσαβού Α., Μανωλάς, Μάντης.
 
Απογευματινό κέρασμα.
Στην πίσω σειρά Μανωλάς, Βερνάρδου, Χρήστου, Γερογιάννης, Γιοχάλας, Μάντης, Κατσαβού και μπροστά οι Κατσαβού Δ. και Μανωλά Ε.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2000.