Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #52
Γενική Συνέλευση 2000


Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Θέμα : Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ..

Τόπος : fantasy shop

Ημερομηνία : 29/10/2000


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2000.