Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #086 (2002/011)

Συνεστίαση 28/06/2002


Συνεστίαση.

Τόπος : εστιατόριο Αλεξάνδρα

Ημερομηνία : 28/06/2002


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2002.