Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #093 (2002/018)

Συνεστίαση
Τόπος : Εστιατόριο Αλεξάνδρα

Ημερομηνία : 27/12/2002


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2002.