Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #105 (2003/012)

Συνεστίαση και [Φανταστικά Χρονικά #2]


Έγινε συνεστίαση και ήταν διαθέσιμο το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Φανταστικά Χρονικά της ΑΛΕΦ.

Τόπος : Έδρα της ΑΛΕΦ

Ημερομηνία : Σάββατο 21/06/2003


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2003.