Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #108 (2003/015)

Γενική Συνέλευση 2003


Η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΛΕΦ.


Τα θέματα που προτείνονται από το ΔΣ προς συζήτηση είναι τα ακόλουθα:

-Απολογισμός θητείας ΔΣ
 (Εκδηλώσεις, νέα μέλη, αποτελέσματα κυκλοφορίας περιοδικού)
-Δυνατότητα πραγματοποίησης από την ΑΛΕΦ ημερίδας ΕΦ εντός  του 2004
-Συζήτηση σχετικά με το Εργαστήρι Συγγραφέων
-Συζήτηση σχετικά με την μελλοντική πορεία του περιοδικού 
 (Φανταστικά Χρονικά)
-Θέματα που θα τεθούν από τους συμμετέχοντες

Εξελέγη εφορευτική επιτροπή η οποία θα διενεργήσει εκλογές 
για την ανάδειξη του νέου ΔΣ στις 2 Νοεμβρίου 2003.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Ευάγγελο Κρητικό, email: cosmos1xxx@ath.forthnetxxx.gr
Κώστα Χαρίτο, email: kharitxxx@eiexxx.gr
Φρίξο Κοψαχείλη, email: tachyonxxx@otenetxxx.gr
(αφαιρείτε τα τελικά γράμματα xxx από το όνομα και την διεύθυνση των e-mails).


Τόπος : Αίθουσα Κασίων

Ημερομηνία : 19/10/2003


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2003.