Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδηλώσεις  Εκδήλωση #128 (2004/016)
Ετήσια Γενική Συνέλευση 2004

Τα θέματα που είχαν καθοριστεί ήσαν τα ακόλουθα:

1) Εκθεση των πράξεων του Δ.Σ. τη χρονιά που πέρασε.

2) Εκδοτική και Οικονομική πορεία του περιοδικού μέχρι στιγμής και προοπτικές του.

3) Οικονομικός απολογισμός της χρονιάς που πέρασε.

4) Υποβολή της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.

5) Προγραμματισμός και προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς

6) Πιθανές προτάσεις μελών προς συζήτηση και έγκρισηΔιαπιστώθηκε απαρτία.

Έγινε απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ3 για την χρονιά που πέρασε, και εγκρίθηκε από την ΓΣ.

Ιδρύθηκε Τμήμα Κινηματογράφου με υπεύθυνο τον Γιώργο Κατσαβό.

Το περιοδικό Φανταστικά Χρονικά, που φροντίζει ο Αρχισυντάκτης Χριστόδουλος Λιθαρής, μπορεί να συντηρείται οικονομικά. Υπάρχουν μερικά προβλήματα με παλιά (πιθανώς κατεστραμμένα) τεύχη από επιστροφές λόγω έλλειψης χώρου αποθήκευσης.

Έγινε οικονομικός απολογισμός της χρονιάς που πέρασε.

Διαβάστηκε έκθεση ελέγχου των οικονομικών από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία τα βρήκε όλα κανονικά.

Προτάθηκε οικονομικός προγραματισμός σε συνδυασμό με τις επόμενες εκδηλώσεις, και εγκρίθηκε από την ΓΣ.

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση για πολλά θέματα.

Τόπος : Αίθουσα Κασίων, 3ης Σεπτεμβρίου 56, 2ος όροφος

Ημερομηνία : Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2004

Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2004.