Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδηλώσεις  Εκδήλωση #134 (2005/001)
Κοπή πίτας 2005

Κόψαμε την πίτα για το καλό της χρονιάς.
Ο Μεράκος Γρηγόρης βρήκε το νόμισμα και κέρδισε το ένα ημερολόγιο Τόλκιν για το 2005.


Τόπος : έδρα της Άλεφ
Ημερομηνία : 09/01/2005

Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2005.
Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].