Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδηλώσεις  Εκδήλωση #155 (2006/001)
Κοπή πίτας 2006

Το νόμισμα έπεσε στο ιδρυτικό μέλος Μανωλά Εμμανουήλ.
Το συνοδευτικό δωράκι ήταν μια συσκευή φωτισμού του βιβλίου για να διαβάζει και την νύχτα. a

Τόπος : έδρα της Άλεφ
Ημερομηνία : 08/01/2006

Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2006.
Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].