Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

4.
Εκλογές της ΑΛΕΦ στις 02 Νοέμβρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΑΛΕΦ 
θα διενεργηθούν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 19:00 στο fantasy shop 
(3ης Σεπτεμβρίου 103, Πλ. Βικτωρίας)

Καλούνται τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΑΛΕΦ να δηλώσουν 
υποψηφιότητα για το ΔΣ ή την Εξελεγκτική Επιτροπή στα μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Ευάγγελο Κρητικό, τηλ: 6944 638375, email: cosmos1xxx@ath.forthnetxxx.gr
Κώστα Χαρίτο, τηλ: 512 4595, email: kharitxxx@eiexxx.gr
Φρίξο Κοψαχείλη, τηλ: 9708420 & 6974079355, email: tachyonxxx@otenetxxx.gr
(αφαιρείτε τα τελικά γράμματα xxx από το όνομα και την διεύθυνση των e-mails).

Προτιμούνται οι υποψηφιότητες με email. Υποψηφιότητες μπορούν να 
δηλώνονται έως και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, έως και τις 
19:15.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η εκλογή 5 μόνιμων και 3 αναπληρωματικών 
μελών για το ΔΣ και 3 μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Για την Εφορευτική Επιτροπή
Ευάγγελος Κρητικός



20/10/2003

Επιστροφή στην αρχική σελίδα ειδήσεων.