Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Σχόλια       (2005, Σχόλιο #02): Έκθεση ψηφιακών τοπίων

Θα διοργανωθεί έκθεση ψηφιακών τοπίων του Γιώργου Σωτήρχου με τίτλο «Παράθυρα σε άλλους κόσμους» από τις 21 μέχρι και 25 Φεβρουαρίου 2005 στο πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Λευκωσία Κύπρου σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λευκωσίας.
Ο Γ. Σωτήρχος έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο της Λέσχης Φανταστικού Ιωαννίνων.


Επιστροφή στην αρχική σελίδα ειδήσεων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].