Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Σχόλια       (2006 Σχόλιο #08): gamics

στην Αθήνα, 14 - 17 Απριλίου, τετραήμερο για ηλεκτρονικά παιχνίδια και συσκευές, Gamics.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα ειδήσεων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].