Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #1
Όνομα

Αντωνόπουλος Μιχάλης

Μέλος ΑΛΕΦ: Ιδρυτικό
1
Ηλεκτρονική επαφή  με επιστολή  (αφαιρέστε τα xxx από το e-mail πριν το χρησιμοποιήσετε).
Εκδηλώσεις
25/11/2001 : Αντωνόπουλος [Η πάλη με τις σκιές]
19/12/2004 : Χρήστου [Ούλτιμους Βορεάλις] του Αντωνόπουλου
Σχόλια Καθηγητής Φυσικής

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].