Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #9
Όνομα

Κοσμίδης Κοσμάς

Μέλος ΑΛΕΦ: Ιδρυτικό
9
Ηλεκτρονική επαφή  με επιστολή 
(αφαιρέστε τα xxx από το e-mail πριν το χρησιμοποιήσετε).
Σχόλια Ιστορικός, Κοινωνιολόγος.
Μέλος (28/10/2001) στο ΔΣ2 της ΑΛΕΦ.

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].