Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #59
Όνομα Ταμπακέας Ηλίας
Ηλεκτρονική επαφή  με επιστολή 
Εκδηλώσεις
02/05/1999 : Ταμπακέας : [Έκθεση σχεδίων για τα έντυπα της ΑΛΕΦ]
18/09/1999 : Βανέλλης & Ταμπακέας : [Μουσείο Τριτοπλανητικού Πολιτισμού]
Σχόλια Σχεδιαστής

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].