Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #64
Όνομα Μαγιορκί, Θέσαρ (mallorqui thessar)
Εκδηλώσεις 06/02/2000 : Μαστοράκης : [Το τείχος του πάγου]
Σχόλια Συγγραφέας

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].