Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #72
Όνομα Θεοδώρου Νίκος (Λέσχη Φανταστικού Ιωαννίνων)
Ηλεκτρονική επαφή  με επιστολή 
(αφαιρέστε τα xxx από το e-mail πριν το χρησιμοποιήσετε).
Ηλεκτρονική σελίδα lfi
Εκδηλώσεις 28/06/2000 : συνεστίαση
Σχόλια Πρώτος Πρόεδρος της Λέσχης Φανταστικού Ιωαννίνων

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].