Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #79
Όνομα

Λιακάκη Σάντυ

Μέλος ΑΛΕΦ: Τακτικό
49
Ηλεκτρονική επαφή  με επιστολή 
(αφαιρέστε τα xxx από το e-mail πριν το χρησιμοποιήσετε).
   
Σχόλια Απόφοιτος τμήματος επικοινωνίας ΜΠΣ σε πολιτικές επιστήμες

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].