Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #90
Όνομα Βαντίμ, Ροζέ (roger vadim)    
Εκδηλώσεις
20/05/2001 : Κατσαβός : [barbarella]
Σχόλια Σκηνοθέτης

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].