Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #91
Όνομα Κόρμαν, Ρότζερ (roger corman)
Εκδηλώσεις
08/04/2001 : Κατσαβός : [galaxy of terror]
16/04/2006 : Κατσαβός : [X (the man with the x-ray eyes)]
Σχόλια Σκηνοθέτης

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].