Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #94
Όνομα Κρέιμερ, Στάνλι (stanley kramer)
Εκδηλώσεις
14/10/2001 : Κατσαβός : Όσο υπάρχει ο κόσμος [on the beach]
Σχόλια Σκηνοθέτης

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].