Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #100
Όνομα

Κοψαχείλης Φρίξος

Μέλος ΑΛΕΦ: Τακτικό
57
Σχόλια Εξελέγη Ταμίας στο ΔΣ3 της ΑΛΕΦ.

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].