Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #113
Όνομα Ντινιάκ, Ζαν-Κλόντ (jean-claude dunyach)    
Εκδηλώσεις
23/11/2003 : Μαστοράκης [Η Άκρη του Νήματος [dechiffrer la trame]]
Σχόλια Γάλλος συγγραφέας και επιμελητής εκδόσεων

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].