Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #135
Όνομα Αντωνόπουλος Κώστας
Σχόλια Όπως μας είπε λακωνικά, λατρεύει τα παιχνίδια ρόλων και τη μουσική.

Συνεργάτης στα Φανταστικά Χρονικά. Δες τεύχος 3 .

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].