Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #139
Όνομα Πλακίδας Κωνσταντίνος
Σχόλια Γεννήθηκε το 1983, διάβασε για πρώτη φορά Τόλκιν το 1998 και αιχμαλωτίστηκε από τον κόσμο αυτόν. Άλλες μεγάλες αγάπες του είναι η Ιστορία και η Ε.Φ. Είναι φοιτητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Συνεργάτης στα Φανταστικά Χρονικά. Δες τεύχος 4 .

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].