Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #147
Όνομα Ζουράν, Νάθαν (nathan juran)
Εκδηλώσεις
23/05/2004 : Κατσαβός : [Οι πρώτοι άνθρωποι στην Σελήνη (first men on the moon)]
Σχόλια Σκηνοθέτης

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].