Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #151
Όνομα Σταματάκης Κώστας
Σχόλια Συνεργάτης στα Φανταστικά Χρονικά. Δες τεύχη 5 και 6 .

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].