Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #171
Όνομα

Καρακούδα Χέντβιγκ-Μαρία

Μέλος ΑΛΕΦ: Τακτικό
69
Ηλεκτρονική επαφή  με επιστολή 
(αφαιρέστε τα xxx από το e-mail πριν το χρησιμοποιήσετε).
Εκδηλώσεις
2007/05/19 3ο ΦΕΦΕ live Αφαιρέστε την ασφάλεια...
13/05/2007 Καρακούδα : Άνοιξη
05-06/05/2007 : Λογοτεχνικό Εργαστήρι #9
18-19/11/2006 : Λογοτεχνικό Εργαστήρι #8
18-19/02/2006 : Λογοτεχνικό Εργαστήρι #7
Σχόλια Ιδ. Υπάλληλος και Ελεύθερη Επαγγελματίας, συγγραφέας και μεταφράστρια

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].