Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #179
Όνομα Μάργαρης Θανάσης
Σχόλια Είναι πτυχιούχος Νομικής, εργάστηκε για 30 χρόνια στον ΟΑΕΔ Λάρισας. Τακτικός συνεργάτης της λαρισινής εφημερίδας Ημερήσιος Κήρυκας σε θέματα παρουσίασης βιβλίων της λογοτεχνίας του φανταστικού. Μέλος της συντακτικής ομάδας της Κοσμικής Διάστασης
Συνεργάστηκε στα Φανταστικά Χρονικά τεύχος 7 .

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].