Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #181
Όνομα Ρότζερ, Φρανκ (frank roger)
Εκδηλώσεις
25/09/2005 : Κούστας : [Cryobarbeque] και Κατσαβός : [εφτά από δεκατέσσερις]
Σχόλια Συγγραφέας

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].