Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #187
Όνομα

Χατζηχρήστος Γιάννης

Μέλος ΑΛΕΦ: Τακτικό
80
Επαφή e-mail  (αφαιρέστε τα xxx πριν το χρησιμοποιήσετε).
Σχόλια Διευθυντής Νοσοκομείου. Μαθηματικός. Συγγραφέας του βιβλίου "Ανασκαφή στο Μέλλον" (Εκδ. ΕΣΤΙΑ).

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].