Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #188
Όνομα

Ντούνης Αλέξανδρος

Μέλος ΑΛΕΦ: Τακτικό
81
Επαφή e-mail  (αφαιρέστε τα xxx πριν το χρησιμοποιήσετε).
Σχόλια Σχεδιαστής βιομηχανικών προϊόντων.

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].