Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #194
Όνομα

Άρης Χατζηχρήστος

Μέλος ΑΛΕΦ: Τακτικό
85
Επαφή e-mail  (αφαιρέστε τα xxx πριν το χρησιμοποιήσετε).
Εκδηλώσεις
07-08/06/2008 : Λογοτεχνικό Εργαστήρι #11
24-25/11/2007 : Λογοτεχνικό Εργαστήρι #10
05-06/05/2007 : Λογοτεχνικό Εργαστήρι #9
Σχόλια Φοιτητής

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].