Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #199
Όνομα

Κακούρης Σπυρίδων

Μέλος ΑΛΕΦ: Δόκιμο
90
Επαφή e-mail  (αφαιρέστε τα xxx πριν το χρησιμοποιήσετε).
Σχόλια Προγραμματιστής - Σύμβουλος Πληροφορικής.

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].