Λογοτεχνικό Εργαστήρι της ΑΛΕΦ

 

(Σχόλια μετά την δεύτερη συνεδρία)
Μανώλης Μανωλάς   (2000/10/01)

 

Η ιδέα που έχω για μιά ομάδα ανθρώπων που επεξεργάζεται λογοτεχνικά κείμενα, στην περίπτωσή μας κείμενα Επιστημονικής Φαντασίας και Φάντασυ, με στόχο την βελτίωσή τους, κυριαρχείται από το χαρακτηριστικό της ισοτιμίας των συμμετεχόντων.

Όλοι επιτρέπουν να εκτεθεί σε, σχεδόν δημόσια, κρίση ένα διήγημά τους, (ίσως θα έπρεπε να πω μιά συγγραφική τους απόπειρα), και όλοι έχουν δεχτεί να ακούσουν προσεκτικά την καλόπιστη κριτική των υπολοίπων. Ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση να κρίνουν, καλόπιστα πάντοτε, τα πονήματα των υπολοίπων συμμετεχόντων.

Η διαδικασία που έχει εφαρμοσθεί δεν είναι "από καθέδρας" διδασκαλία κάποιου "φτασμένου" προς κάποιους "άσχετους". Διαφέρει ακόμη και από την υποβολή διηγημάτων προς κρίση σε έναν κριτικό, μη υποκείμενον ισότιμα σε κριτική. Η διαδικασία που έχει εφαρμοσθεί εμπεριέχει δημοκρατικές αρχές, όπως αποδεικνύεται από την λειτουργία του διαλόγου μεταξύ συγγραφέα και κριτή, ενώπιον άλλων ατόμων που έχουν μελετήσει και αξιολογήσει το ίδιο κείμενο.

Το Λογοτεχνικό Εργαστήρι έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δύο συνεδρίες με συντονισμό ενεργειών από τον κ. Γούλα Γεώργιο, και όσοι συμμετείχαν έχουν σχολιάσει τα τεκταινόμενα πολύ ευνοϊκά.

Για να έχω δική μου γνώμη αποφάσισα να συμμετάσχω στην δεύτερη συνεδρία υποβάλλοντας ένα κείμενό μου, όχι τόσο επιθυμώντας να το βελτιώσω, όσο για να έχω την ευκαιρία να παρακολουθήσω την διαδικασία.

Η γνώμη που έχω πλέον για το Λογοτεχνικό Εργαστήρι είναι ότι βελτιώνει την συναδελφικότητα των μελών, επιτρέπει την πληρέστερη κατανόηση των προθέσεων καθενός επίδοξου συγγραφέα, δίνει δόκιμες ιδέες για μελλοντική εφαρμογή, καλλιεργεί την μεθοδική προσέγγιση του κειμένου από πολλές ταυτόχρονα απόψεις, αναγκάζει τον κρίνοντα να αποφεύγει τα παρατηρηθέντα "λάθη" (συντακτικά, σημαντικά, ανακολουθιών, κλπ) σε δικά του κείμενα, αυξάνει την υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση της εργασίας ενός άλλου. Φυσικά θα μπορούσε κάποιος να αγνοήσει τις παρατηρήσεις αν νομίζει ότι έχει γράψει το τέλειο κείμενο, όμως δεν θα συνιστούσα σε κανέναν να αδιαφορήσει για την κριτική, αν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίζουν με συμπάθεια το κείμενό του οι μελλοντικοί αναγνώστες.

Άκουσα με προσοχή όλες τις παρατηρήσεις για το δικό μου κείμενο και ήδη το τροποποιημένο έχει παραδοθεί στον κ. Γούλα για τα περαιτέρω. Ευχαριστώ όλους για την κριτική τους.

Επί της διαδικασίας προτείνω την εξής βελτίωση: κατά την συνεδρία να υπάρχουν τόσες κασέτες ηχογράφησης, όσοι και οι συμμετέχοντες, ώστε να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία της μεταγραφής και διανομής κασετών.

Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι όλοι, όσοι ασχολούνται με το γράψιμο, πρέπει να παρακολουθήσουν τις εργασίες σε ένα Λογοτεχνικό Εργαστήρι. Έχει ενδιαφέρον, προσθέτει γνώσεις και δεξιότητες, διευρύνει ορίζοντες, είναι διασκεδαστικό και, πάνω απ' όλα, εκεί γίνεται σοβαρή δουλειά για την λογοτεχνική βελτίωση των κειμένων μας.
Τα συγχαρητήριά μου στον κ. Γούλα.