Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #009 (1998/009)

[Η Χωροχρονοδιαστρεβλωτική Παράμετρος] και [Η Αόρατη Τρύπα]


Η Χωροχρονοδιαστρεβλωτική Παράμετρος, διήγημα, Μάντης Γιώργος και Γερογιάννης Κώστας και carter john.

Παρουσίαση : Μάντης Γιώργος

Η Αόρατη Τρύπα, διήγημα, Μάντης Γιώργος και Γερογιάννης Κώστας.

Παρουσίαση : Γερογιάννης Κώστας

Τόπος : Μπενάκη

Ημερομηνία : 25/10/1998


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 1998.