Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #52
Όνομα Κάρτερ, Τζον (john carter)
Εκδηλώσεις
25/10/1998 : Μάντης & Γερογιάννης & carter [Η Χωροχρονοδιαστρεβλωτική Παράμετρος]
Σχόλια Συγγραφέας

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].