Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας ( Α.Λ.Ε.Φ. )

Εκδήλωση #043 (2000/009)

[Λογοτεχνικό Εργαστήρι #1] και [Η πτώση]


Ο κ. Γούλας παρουσίασε την μετεξέλιξη των εργασιών που μελετήθηκαν στο Λογοτεχνικό Εργαστήρι της ΑΛΕΦ, στην πρώτη συνεδρία.
Η κ. Μαντά - Παπανδρέου διάβασε το διήγημά της Η πτώση.

Παρουσίαση : Γούλας Γιώργος / Μαντά - Παπανδρέου Ειρήνη

Τόπος : fantasy shop

Ημερομηνία : 16/04/2000


Επιστροφή στην αρχική σελίδα έτους 2000.