Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #55
Όνομα Μούρκοκ, Μάικλ (michael moorcock)
Εκδηλώσεις
28/02/1999 : Μάντης : [Απεσταλμένος] και [Η Μέγιστη Ιστορικοκοινωνική Απάτη]
01/10/1999 : Μάντης : [Η εντροπία] και [Το Πέτρινο Πράγμα]
28/11/1999 : Μάντης : [Μάικλ Μούρκοκ, η ζωή του και το έργο του]
Σχόλια Συγγραφέας.
Δες και Φανταστικά Χρονικά, τεύχη 1 και 7 .

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].