Αναλυτικές Πληροφορίες Προσώπου #78
Όνομα Κίλγουορθ, Γκάρι (garry kilworth)
Εκδηλώσεις
12/11/2000 : Γιοχάλας : Ο ΓουρουνοΠόδαρος Δεξής και η ΠουλΧέρια [hogfoot right and bird-hands] και Η στράτα των δολοφόνων [murderers' walk]
Σχόλια Συγγραφέας

Επιστροφή στην σελίδα προσώπων.


Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε στις [ ].